SchoolVensters

Online

Vensters Logo

Wat scholen presteren

Via deze site geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. De site is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording. Dat is een project waarbij alle cijfermatige informatie over vo-scholen, verzameld wordt in één systeem.

Doel van het project is samen te vatten met de volgende kernwoorden:

Transparantie

Met Vensters voor Verantwoording bieden scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun resultaten, op basis van twintig indicatoren. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Scholen kunnen de informatie toelichten.

sluit

Dialoog

Met de informatie biedt Vensters scholen een betrouwbare basis voor de dialoog met hun belanghebbenden, waaronder het gesprek met ouders.

Bovendien kan het zelf publiceren van cijfers over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs, de sector helpen proactief om te gaan met de maatschappelijke discussie over het onderwijs. Op die manier werkt de sector actief aan nieuwe en genuanceerder beelden over het voortgezet onderwijs.

sluit

Kwaliteit

Doel van het project is mede kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid om scholen op basis van resultaten met elkaar te vergelijken (benchmarking). Voor intern gebruik ontvangen de deelnemende scholen een ManagementVenster, waarin ze hun eigen schoolprestaties kunnen analyseren tot op vakniveau.

sluit


Wilt u meer weten over Vensters? Bekijk dan hier de Feiten over Vensters.

SchoolVenster online SchoolVenster online
Icoon werk in uitvoering Werk in uitvoering
Icoon recent van start Recent van start
Icoon geen deelnemer Geen deelnemer
Icoon groep scholen Vijf scholen (klik hierop om in te zoomen)
X
Om deze site goed te laten werken gebruiken wij cookies.

Bekijk privacyverklaring en cookiegebruik

Direct toestaan